Płyty NOSB

 Nasza oferta asortymentowa obejmuje płyty wiórowe NOSB. Są one alternatywnym materiałem do standardowej płyty OSB, które spełniają wymagania Norm Europejskiej EN 310, EN 317, EN 319, EN 321 i EN 322. W naszej propozycji ofertowej znajdą Państwo płyty NOSB w formatach 2500x1250, 2500x2080, 2500x2100 i w grubościach od 9 mm do 22 mm.

Wyodrębniamy następujące rodzaje płyt NOSB:
► płyta wodouodporniona NOSB-5 i NOSB-7;
► płyta suchotrwała NOSB-4.

PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTY NOSB-5
WARTOŚCI TECHNICZNE
Grubość EN 324-1 mm >6-13 >13-20 >20-25
Grubość EN 323 Kg / m3 700 700 700
Wytrzymałość na zginanie wzdłuż EN 310 N/mm2 18,0 20,0 18,0
Wytrzymałość na zginanie poprzecznie EN 310 N/mm2 16,0 18,0 17,0
Moduł sprężystości statycznie wzdłuż EN 310 N/mm2 3000 3200 3050
Moduł sprężystości statycznie poprzecznie EN 310 N/mm2 2900 3000 2950
Wytrzymałość na rozciąganie EN 319 N/mm2 0,90 1,00 0,95
Spęcznienie po moczeniu/24h EN 317 % 5,5 5,0 5,0
Wytrzymałość na rozciąganie wg.V313 EN 321 N/mm2 0,50 0,60 0,55
Spęcznienie w teście V313 EN 321 % 8,0 8,0 7,5
Wilgotność wg. EN 322 % 6-10 6-10 6-10